Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από την οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Αποδοχή όρων χρήσης

Με τη χρήση οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.cookieman.gr ο χρήστης δηλώνει ταυτόχρονα ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, καθώς και στους συνδέσμους (links) που αυτή παραπέμπει, χωρίς καμία επιφύλαξη και εξαίρεση. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδέχεστε έστω και έναν από τους όρους αυτούς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο και να κάνετε μέσω αυτού οποιαδήποτε συναλλαγή.

Εισαγωγή

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.cookieman.gr (κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου) έχει δημιουργηθεί από την εταιρία μας, τα στοιχεία της οποίας είναι:

Κιόρογλου Ν. Πέτρος με έδρα Μακένζυ Κινγκ 8, (ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ), Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54622 – Α.Φ.Μ.: 040569920 – Δ’ Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης
με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310233685 & 2310223882 και e-mail : info@cookieman.gr.

Ανανέωση των όρων χρήσης

Η «Κιόρογλου Ν. Πέτρος» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει ή αναθεωρεί ελεύθερα το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, μέσω του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η ενημέρωσή σας για τους όρους που ισχύουν κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του δικτυακού μας τόπου.

Πνευματικά και άλλα προστατευόμενα δικαιώματα

Η «Κιόρογλου Ν. Πέτρος» έχει τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα του δικτυακού τόπου και του συνόλου των περιεχομένων του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αναγράφονται ή / και περιέχονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών ονομασιών, σημάτων, γραφικών, εικόνων) ανήκουν στην «Κιόρογλου Ν, Πέτρος» ή σε τρίτους, από τους οποίους νομίμως η «Κιόρογλου Ν. Πέτρος» έχει τα δικαιώματα χρήσης αυτών και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Σε περίπτωση προσβολής οποιουδήποτε δικαιώματος, η «Κιόρογλου Ν. Πέτρος» επιφυλάσσεται ρητώς για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος, για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών.

Περιορισμός ευθύνης

Η «Κιόρογλου Ν. Πέτρος» καταβάλλει κάθε δυνατή τεχνικά προσπάθεια, ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για οτιδήποτε, για το οποίο μεσολαβεί ή απαιτείται η συμβολή ή σύμπραξη τρίτων. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η «Κιόρογλου Ν. Πέτρος»» ελέγχει συνεχώς το περιεχόμενο του δικτυακού χώρου της και προβαίνει σε τακτικές ενημερώσεις του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προταθούν εις βάρος της προφανή λάθη και ανακρίβειες του περιεχομένου, τα οποία είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου ή τεχνικού λάθους και μπορεί εύλογα και εύκολα να διαπιστωθεί. Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης υποχρεούται να απευθύνεται στην εταιρία και να ζητά διευκρινίσεις.

Οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα sites ή και συνδέσμους (links) προς αυτούς, γίνεται για τη διευκόλυνσή σας και η «Κιόρογλου Ν. Πέτρος» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, ή τις οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από τα sites αυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δε μπορούν να αποτελέσουν βάση για οποιαδήποτε αξίωση κατά της εταιρίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης του site δίδει σε κάποιο εξωτερικό χαρακτηριστικό ιδιαίτερη σημασία, πριν την οποιαδήποτε συναλλαγή, μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Η «Κιόρογλου Ν. Πέτρος»» δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μία τέτοια ενέργεια.

Η «Κιόρογλου Ν. Πέτρος» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία που τυχόν προκύψει από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών προς το ηλεκτρονικό της κατάστημα, ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης αυτών, για οποιαδήποτε αιτία. Η εκτέλεση της παραγγελίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του κάθε προϊόντος κατά τον πραγματικό χρόνο που γίνεται η επεξεργασία της από την εταιρία. Ως εκ τούτου, δε μπορεί να παρασχεθεί καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα σε προγενέστερο χρόνο (π.χ. κατά τη δόση της παραγγελίας). Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στη σελίδα του προϊόντος, η εταιρεία θα σας ενημερώνει σε εύλογο χρόνο.

Ρητώς αποκλείεται κάθε ευθύνη της «Κιόρογλου Ν. Πέτρος» από τη χρήση του δικτυακού αυτού τόπου και την αδυναμία εκτέλεσης παραγγελίας, για οποιαδήποτε πιθανή ζημία υποστεί κάποιος χρήστης του, θετική ή αποθετική, υλική και μη.

Ευθύνη του χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της «Κιόρογλου Ν. Πέτρος» για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση ή γνωστοποίηση προς οποιονδήποτε τρίτο:

  • οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην «Κιόρογλου Ν. Πέτρος» ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
  • οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ή / και των συναλλακτικών ηθών, ιδιαίτερα δε των κοινωνικών αξιών και της ανηλικότητας.
  • οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμα μετάδοσης ή/ και διάδοσης ή γνωστοποίησης
  • οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά, υλικά ή ηθικά δικαιώματα τρίτων
  • οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ή παραπέμπει σε παράνομο ή κακόβουλο λογισμικό

Επίσης υποχρεούται να αποφεύγει:

κάθε παραβίαση της ελληνικής ή/ και κοινοτικής νομοθεσίας
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρενόχληση τρίτων
τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω υποχρεώσεων, οι παραβάτες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και έναντι κάθε Δημόσιας ή άλλης Αρχής.

Προσωπικά δεδομένα

Η απλή περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν απαιτεί οποιαδήποτε ευαίσθητη προσωπική πληροφορία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε εμπορική συναλλαγή, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα ελάχιστα προς τούτο αναγκαία στοιχεία.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, γίνεται αυστηρά υπό τους όρους του Ν. 2472/1997, και μόνο εφόσον έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η «Κιόρογλου Ν. Πέτρος» κάνει χρήση των προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων χρηστών ή /και πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος της για τους παρακάτω λόγους:

Εκτέλεση παραγγελιών και παράδοση προϊόντων στη διεύθυνση που θα μας ανακοινώσετε.
Έκδοση των νομίμων φορολογικών στοιχείων της συναλλαγής.
Γραπτή ή τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας
Εγγραφή μέλους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Αυτό σημαίνει πρόσβαση σε παλαιότερες παραγγελίες, ενημέρωση σε προϊόντα που εσείς επιλέγετε, αλλαγή προσωπικών στοιχείων και κωδικού πρόσβασης.
Η Εταιρία μας διαβεβαιώνει ότι δεν διακινεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα σε τρίτους, τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιείτε (άρθρο 11 ν. 2472/1997). Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και συναγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων, χωρίς αναφορά σε στοιχεία που εξατομικεύουν το υποκείμενο.

Εφόσον η Εταιρία υποχρεωθεί σύμφωνα με το Νόμο ή δικαστική απόφαση, δύναται να παράσχει σε αρμόδια Αρχή κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία. Το ίδιο μπορεί να πράξει και σε έκτακτες περιπτώσεις που διακυβεύεται η προσωπική ασφάλεια χρηστών ή τα παντός δικαιώματα της εταιρίας και μόνο στο μέτρο που απαιτείται για την προστασία αυτών. Μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα πηγαίνοντας στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου». Από εκεί μπορείτε να προβείτε σε αλλαγές στα στοιχεία σας. Εάν επιθυμείτε διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων δεν έχετε παρά να στείλετε ένα email με το αντίστοιχο αίτημα στο info@cookieman.gr. Μετά από αυτή την επιλογή θα σας αποσταλεί επιβεβαιωτικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είχατε δηλώσει πριν τη διαγραφή.

Προσωπική ασφάλεια είναι το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για να παράσχουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το email χρήστη και το password. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να τα γνωστοποιείτε σε τρίτους.

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικούς υπολογιστές του δικτύου της εταιρίας, οι οποίοι λειτουργούν υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας και προστατεύονται με κάθε τεχνικά πρόσφορο μέσο, ώστε να αποφεύγεται η μη εγκεκριμένη χρήση. Κατά τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Ακυρώσεις παραγγελιών

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελίας σας σε οποιαδήποτε φάση πριν την ολοκλήρωση της καλώντας στο +302310233685 ή με e-mail στο sales@cookieman.gr. Ανάλογα στο στάδιο που βρίσκετε η παραγγελία σας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.

H Cookieman δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση και παράδοσης προϊόντων που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα στην εταιρεία μας.  

Cookies

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.

Τα ηλεκτρονικά ίχνη (cookies) είναι μικροί φάκελοι κειμένου που μπορεί να αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο των επισκεπτών των ιστοσελίδων. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα ηλεκτρονικά ίχνη καθιστούν ευκολότερη για εσάς την πλοήγηση στο διαδίκτυο και διευκολύνουν την ορθή παρουσίαση των ιστοσελίδων. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας www.cookieman.gr. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, μπορούν να ρυθμίσουν τους browsers τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τους προειδοποιούν για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπουν την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν επιθυμούν την χρήση cookies για την αναγνώριση τους δεν μπορούν να έχουν περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.